Kosár

Az Ön kosara jelenleg üres

A kosár részletes tartalma
Letöltések

Kiemelt termékek

PROTECO KIT-LEADER3-Q80 szárnyaskapu nyitó automatika szett PROTECO KIT-LEADER3-Q80 szárnyaskapu nyitó... Bruttó ár: 132 079 Ft
Akciós ár: 82 899 Ft
Proteco Meko 5 tolókapu és úszókapu nyitó szett Proteco Meko 5 tolókapu és úszókapu nyitó... Bruttó ár: 87 249 Ft
Akciós ár: 59 900 Ft

Általános Szerződési Feltételek

<p>ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK<br /> <br /> <br /> Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Liftgenerál Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.; cégjegyzékszám: 20-09-063118; adószám: 11359157-2-20; a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termékekre vonatkozó megrendelések, szerződések, illetve szállítások lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés elválaszthatatlan tartalmát &ndash; részét &ndash; képezik.<br /> <br /> A Szállító a termékei forgalmazásának előmozdítására a www.liftgeneral.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti.<br /> <br /> Jelen ÁSZF tartalmától való eltérés kizárólag a Felek közös, írásbeli megállapodásával érvényes.<br /> <br /> I. Megrendelés<br /> <br /> 1. A Megrendelő a Szállító termékeire írásban, illetve a Weboldalon történő megrendeléssel kérhet ajánlatot a Szállítótól. A Felek között a megrendelés, illetve a szerződés a Szállító által &ndash; írásban vagy elektronikus úton &ndash; megküldött ajánlat elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre.<br /> <br /> 2. A Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat megküldésétől számított 8 (azaz Nyolc) napig áll fenn.<br /> <br /> II. Szállítás<br /> <br /> 1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a megrendelés &ndash; a Szállító által történő &ndash; visszaigazolásában megjelölt határidőn belül teljesíti. A termékek átvételének a helye a Szállító székhelye.<br /> <br /> 2. A Szállító vállalja, hogy a szállítás pontos időpontjáról a Megrendelőt írásban, elektronikus úton, vagy telefonon értesíti.<br /> <br /> 3. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) kizárólag a vonatkozó számla szabályszerű (cégszerű) aláírásának ellenében adja át a Megrendelő részére.<br /> <br /> <br /> <br /> III. Vételár<br /> <br /> 1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a Megrendelő által elfogadott (visszaigazolt) ajánlatban szereplő áron szállítja le a Megrendelő részére (a továbbiakban: Vételár).<br /> <br /> 2. A Megrendelő a Vételárat a szállítólevéllel egyidejűleg kézbesített számlán feltüntetett fizetési határidőben köteles a Szállító részére hiánytalanul megfizetni.<br /> <br /> 3. A Szállító jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 8 (azaz Nyolc) napon belül sem teljesíti.<br /> <br /> 4. A Szállító fenntartja a szállított termékre (termékekre) vonatkozó tulajdonjogát, annak teljes Vételárának kiegyenlítéséig.<br /> <br /> 5. A Megrendelő fogyasztói szerződés esetén 3 (azaz Három) napon belül, távollevők között kötött szerződés esetén 8 (azaz Nyolc) napon belül jogosult a szerződéstől (megrendeléstől) indoklás nélkül elállni. Előbbi esetben a Szállító köteles a megrendelt termék (termékek) visszaküldését követő legkésőbb 30 (azaz Harminc) napon belül a termék (termékek) már megfizetett Vételárát (Vételárrészét) a Megrendelő részére visszafizetni.<br /> <br /> 6. A Szállító minden vásárlásról számítógéppel előállított számlát készít, amelyen szerepel a Megrendelő neve és címe/székhelye.<br /> <br /> IV. Jótállás<br /> <br /> 1. A Szállító a megrendelt termékre (termékekre) az adott termékre hatályban lévő jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállal.<br /> <br /> 2. A jótállás kizárólag a Megrendelő székhelyén (telephelyén) a vonatkozó számla bemutatásával érvényesíthető. A jótállás magában foglalja az anyaghibákból és a gyártásból eredő meghibásodásokat, de nem terjed ki az átadást követő szállításból, tárolásból hibás üzembe helyezésből, nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, szakszerűtlen kezelésből eredő, valamint egyéb nem a Szállító, illetve a gyártó hibájára visszavezethető okból bekövetkező hibákra, károkra.<br /> <br /> 3. A jótállás esetén a jótállási időszak meghosszabbodik a hiba bejelentése és a javított termék (termékek) átvétele között eltelt idővel.<br /> <br /> V. Vegyes rendelkezések<br /> <br /> 1. A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szállító köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni.<br /> <br /> 2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: info@liftgeneral.hu. A Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve a Megrendelő részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért.<br /> <br /> 3. A szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.<br /> <br /> <br /> Zalaegerszeg, 2017. február 2.</p>
vissza az oldal tetejére